Cán bộ, công chức, viên chức thị xã Bắc Kạn thực hiện nghiêm túc ngày làm việc bù

Là ngày thứ 7, nhưng tại các cơ quan hành chính nhà nước cán bộ, công chức, viên chức vẫn làm việc bình thường, nhân dân đến làm các thủ tục, giấy tờ như thường lệ. Tuy số lượng nhân dân đến làm việc không đông như mọi ngày trong tuần, tuy nhiên cán bộ, công chức vẫn chấp hành nghiêm thời gian làm việc và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như ngày làm việc bình thường. Theo ghi nhận Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thị xã nhân dân vẫn đến làm thủ tục theo quy định và được cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hướng dẫn tận tình; ở các ban, ngành đoàn thể thị xã mọi hoạt động vẫn được triển khai như thường lệ, tại các trường Mầm Non, thầy cô đến từ sớm để đón nhận trẻ… Nhìn chung, trên địa bàn thị xã không khí ngày làm việc bù vẫn diễn ra như thường lệ và nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của đơn vị cũng như  nhu cầu của nhân dân.