Cảnh báo, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Công văn số 664 CV-CCB ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội CCB thành phố Bắc Kạn về việc cảnh báo, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép