Cảnh báo, tuyên truyền về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Xem chi tiết tại đây: Văn bản số 7603 UBND-VXVN ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cảnh báo, tuyên truyền về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản;

Văn bản số 74 BAOOV ngày 10.12.2020 của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài về việc cảnh báo, tuyên truyền về các tổ chức giả danh BAOOV để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản