Họp thành viên UBND thành phố Bắc Kạn tháng 3/2021

Sáng ngày 30/3, UBND thành phố Bắc Kạn họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm...

Kết quả 05 hoạt động của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND ...

 Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn...

Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn họp thẩm tra các báo cáo...

Chiều ngày 25/3 Ban Pháp chế HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức họp để thẩm tra các báo cáo thuộc lĩnh vực pháp...

Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX

Sáng ngày 24/3, HĐND phường Huyền Tụng tổ chức kỳ họp thứ 12 tổng kết hoạt động của HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ...

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Bắc...

Sáng ngày 24/3, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh Bắc Kạn do đồng chí Đồng Thị Kim Thoa - Phó Trưởng Ban VH-XH...

Kỳ họp thứ 12 HĐND phường Đức Xuân khóa VI

Chiều ngày 22/3, HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND khóa VI. Dự kỳ họp có đại diện lãnh đạo...

Bí thư Thành ủy Bắc Kạn tiếp công dân

Sáng ngày 18/3, đồng chí Cù Ngọc Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn  chủ trì buổi đối...

HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát công tác bầu cử tại xã Dương...

Chiều ngày 17/3, HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát công tác bầu cử tại phường Phùng...

Sáng ngày 17/3, Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và...

HĐND thành phố Bắc Kạn kiểm tra giám sát công tác bầu cử tại...

Chiều ngày 16/3, Đoàn giám sát HĐND thành phố Bắc Kạn có buổi giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và...