Thị xã Bắc Kạn: Ngày hội giao quân

0
Sáng 09/02/2011, tại Nhà Thi đấu thể thao Tổng Đích, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị xã Bắc Kạn đã tổ chức Lễ...

Thị xã Bắc Kạn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của...

0
Qua 05 năm thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ, các chế độ, chính sách của Cựu Chiến binh và...

Thị xã Bắc Kạn triển khai sản xuất vụ xuân năm 2012

0
Theo kế hoạch, vụ xuân năm nay, thị xã Bắc Kạn sẽ thực hiện 320ha lúa, trong đó giống lúa thuần chiếm 50%. Bên cạnh đó, thị xã còn chú trọng...

Thị xã Bắc Kạn: Cơ bản hoàn thành thiết kế diện tích trồng rừng...

0
Năm nay, thị xã Bắc Kạn có kế hoạch trồng rừng sản xuất theo Quyết định số147/2007/QĐ-TTg ngày 10/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính...

Thị xã Bắc Kạn: Phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác...

0
Ngày 2/2/2012, UBND thị xã Bắc Kạn đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm...

Thị xã Bắc Kạn triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ...

0
Ngày 8/8/2012, UBND thị xã Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng chính phủ...

Thị xã Bắc Kạn chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

0
Thị xã Bắc Kạn có 08 xã, phường với tổng diện tích đất lâm nghiệp là 10.872,71ha, trong đó đất có rừng có 9.012,75ha;...

Thị xã Bắc Kạn chủ động phòng, chống rét cho vật nuôi

0
Để bảo vệ cho đàn gia súc trong mùa đông, thị xã Bắc Kạn đã triển khai nhiều phương án phòng, chống rét và...

Thị xã Bắc Kạn thực hiện bình ổn giá trong dịp cuối năm 2012...

0
Để chủ động thực hiện bình ổn giá và có biện pháp xử lý kịp thời góp phần ổn định thị trường đối với...

Huyền Tụng xây dựng nông thôn mới gắn liền với giảm nghèo bền vững

0
Xác định rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sẽ đem lại nhiều lợi ích về mọi mặt trong nhân dân, Đảng bộ...