Trang chủ Văn Bản - Tài liệu

Văn Bản - Tài liệu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1375 ngày 23.7.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tăng cường các biện pháp...

Công văn số 2525 ngày 22/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2525 ngày 22.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có...

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm...

0
Xem chi tiết tại đây:Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Phương án Tổ chức cách ly y tế tại các địa điểm phong toạ...

0
Xem chi tiết tại đây: Phương án tổ chức cách ly y tế tại các địa điểm phong toạ trên địa bàn thành phố...

Công văn phối hợp tuyên truyền vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp...

0
Xem chi tiết tại đây:Công văn số 358 ngày 22/7/2021 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn về...

Công văn số 4569 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 4569 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công dân tỉnh...

Kế hoạch số 3869/KH-BNN-KTHT ngày 23/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...

0
Xem chi tiết tại đây: Kế hoạch số 3869/KH-BNN-KTHT ngày 23/6/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch tổ...

Công văn số 2498 ngày 21/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc...

0
Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2498 ngày 21.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có...

Quyết định số 1514 phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2021...

Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 1514 ngày 21/7/2021 phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch nâng cao năm 2021 Dự án: Chương...

Rà soát công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 1351 ngày 20.7.2021 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc rà soát công tác phòng...