Trang chủ Văn Bản - Tài liệu

Văn Bản - Tài liệu

KẾ HOẠCH Cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành...

0
Xem chi tiết tại đây:KẾ HOẠCH Cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn năm...

Tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam...

0
Xem chi tiết tại đây:Công văn số 646 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc tổ chức triển khai Giải thưởng Sáng tạo...

Thông báo thời gian làm việc mùa Hè tại Bộ phận tiếp nhận và...

0
Xem chi tiết tại đây:THÔNG BÁO Thời gian làm việc mùa Hè tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Uỷ ban nhân...

THÔNG BÁO Về việc không đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ tại khu...

0
Xem chi tiết tại đây:UBND xã Dương Quang thông báo về việc không đánh bắt thủy sản, vớt củi, gỗ tại khu vực thuộc...

Văn bản số 61 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng...

0
Xem chi tiết tại đây:Văn bản số 61 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Hồ chứa nước Nặm Cắt về...

THÔNG BÁO Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc...

0
Xem chi tiết tại đây:Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo...

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/2020/ NĐ-CP ngày 17/4/2020 của...

0
Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49.2020 NĐ-CP ngày 17.4.2020 của Chính phủ quy định chi tiết...

Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành...

0
Xem chi tiết tại đây: KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ thành phố Bắc Kạn năm 2021 Nguồn:...

THÔNG BÁO Thời gian làm việc mùa Hè tại Trung tâm Phục vụ hành...

0
Xem chi tiết tại đây:Thông báo thời gian làm việc mùa Hè tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn Nguồn: UBND...

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG TRÊN KHU VỰC TỈNH BẮC KẠN

0
Hiện nay: Qua theo dõi đến lúc 23h50’ vùng mây đối lưu trên khu vực: tỉnh Tuyên Quang và huyện Chợ Đồn, Bạch Thông,...