Truyền thông cung cấp thông tin về phương tiện tránh thai, hàng hóa sức...

Trong 02 ngày (từ ngày 16-17/9/2021), Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị chuyên đề về xã hội hóa...

Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tuyên truyền về mất cân bằng...

Thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2021. Trong các...

Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố tiêu hủy tại chỗ trên 15...

Thực hiện Kế hoạch số 26 /KH –UBND ngày 03/2/2021 về hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm lĩnh vực Công thương và...

Gặp mặt, động viên cán bộ y tế tình nguyện hỗ trợ Thành phố...

Sáng 27/8, Đồng chí Nguyễn Thị Huế - Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố...

Hướng dẫn thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ quan, đơn vị theo...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 952 ngày 25.8.2021 của Trung tâm y tế thành phố về việc hướng dẫn thực hiện phòng,...

Công văn số 2563 ngày 24.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc...

0
Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2563 ngày 24.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có...

Công văn số 2568 ngày 25.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc...

0
Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2568 ngày 25.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có...

Công văn số 2525 ngày 22/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2525 ngày 22.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có...

Công văn số 2498 ngày 21/7/2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc...

0
Xem chi tiết tại đây:Công văn số 2498 ngày 21.7.2021 của Sở Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người có...

Công văn số 2475 ngày 20/7/2021 của Sỏ Y tế Bắc Kạn về việc...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2475 ngày 20.7.2021 của Sỏ Y tế Bắc Kạn về việc khẩn trương truy vết người...