CẤY LÚA CHO GIA ĐÌNH MẸ LIỆT SỸ XÃ DƯƠNG QUANG

 Trong vòng một buổi sáng cán bộ ba đơn vị đã cấy hoàn thành hơn 1.100m2 lúa mùa. Đây là một trong những hoạt động tiếp tục được các thành viên Ban chỉ đạo người có công với cách mạng thành phố triển khai để giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công thân nhân liệt sỹ.

Theo số liệu ban chỉ đạo người có công thành phố Bắc Kạn, từ khi phát động đến nay đã có 5/8 xã, phường thực hiện các phần việc giúp đỡ người có công. Chủ yếu là giúp đỡ ngày công lao động trong lao động sản xuất, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, thăm hỏi động viên tặng quà, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi …Từ nay đến 27/7, các đơn vị, phòng, ban thành phố vẫn triển khai thêm các phần việc tri ân để giúp đỡ người có công bớt khó khăn trong cuộc sống./.