Chi bộ 10, phường NguyễnThị Minh Khai họp phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016

Qua đánh giá, kiểm điểm của chi bộ và phân loại của đảng viên năm 2016, chi bộ 10 đã lãnh đạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo các yêu cầu mà Nghị quyết của chi bộ đã đề ra. Kết quả phân loại, 24/24 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 02 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi bộ đề nghị đạt trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại cuộc họp, Ban chi ủy cùng các tổ chức đoàn thể đã kiện toàn lại các chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận; Chi hội khuyến học; chi hội Chữ thập đỏ; Chi hội Cựu chiến binh và Thanh tra nhân dân.