Chi bộ điển hình trong học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác

Chi bộ chính trị – Đảng bộ quân sự thành phố Bắc Kạn hiện có 07 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức tự giác nghiên cứu nội dung Chỉ thị để học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Đồng chí Hoàng Văn Tư –  Chính trị viên phó, Bí thư Chi bộ chính trị Đảng bộ quân sự thành phố Bắc Kạn cho biết:  Là một trong ba chi bộ trực thuộc của Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn, Chi bộ chính trị đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị, quán triệt, triển khai và thực hiện tốt chỉ thị số 03 -CT/TW. Tổ chức đăng ký, kiểm điểm, đánh giá những việc đã đăng ký làm theo, từ đó 100% cán bộ đảng viên có ý thức phấn đấu và tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác”. 

Dù số lượng biên chế ít, khối lượng công việc nhiều, đảng viên còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về nội dung Chỉ thị này. Để đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng vũ trang giai đoạn hiện nay, từng cán bộ, đảng viên chi bộ chính trị đã tập trung đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn từng bước hoàn thiện vai trò tham mưu với Đảng ủy chỉ huy đơn vị, nghiêm túc đánh giá những việc đã học và làm theo Bác gắn với nội dung công việc chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên.

Từ đó các đảng viên hoạt động, công tác đúng nguyên tắc, kỷ cương, nhiệt tình, trách nhiệm và nghiêm túc thực hiện theo Quy định số 47/QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”. Suốt 4 năm qua, Chi bộ luôn coi trọng và thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương gắn liền với nội dung Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị. 

Chi bộ đã tham mưu cho Thành ủy Bắc Kạn thành lập 02 chi bộ quân sự phường Chí Kiên và xã Dương Quang từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng chính quyền xã, phường về công tác quốc phòng quân sự. Tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho lực lượng thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch, đảm bảo quân số và kết quả kiểm tra thường xuyên đạt khá, giỏi. Tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị và cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội về quán triệt các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, tổ chức tập huấn, triển khai các chính sách mới của Đảng đến 100%  xã, phường. Cụ thể tham gia thẩm định 716 bộ hồ sơ, tổ chức chi trả 571 đối tượng với tổng số tiền trên 2,4 tỷ đồng theo Quyết định 62/2011/QĐ- TTg và chi trả cho 454 đối tượng Quyết định 142/2008/QĐ – TTg trên 2,1 tỷ đồng…Thực hiện khảo sát 07 phần mộ liệt sỹ và tổ chức cất bốc quy tập theo chương tình, kế hoạch đề ra. Tiếp nhận nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ quốc phòng xây dựng được 04 ngôi nhà tình nghĩa tại các phường Xuất Hóa, Sông Cầu, xã Nông Thượng, Dương Quang. Tôn tạo nâng cấp nơi thờ tự và phần mộ Ông Hoàng Văn Lường – Nguyên đội viên Đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân.  Nói đến việc học và làm theo chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Hà Quý Đôn – Phó Bí thư Chi bộ chính trị – Đảng ủy quân sự thành phố Bắc Kạn cho biết: Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị , bản thân đã đăng ký làm theo bác hai nội dung là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội thông qua ba biện chính là tích cực học tập, nâng cao trình độ, trong từng nội dung, thường xuyên rút kinh nghiệm, qua từng thời gian phải đánh giá được những ưu, khuyết điểm từ đó phát huy ưu điểm, hạn chế các nhược điểm”

Để đạt những kết quả vai trò của người đứng đầu chi bộ, đơn vị đã phát huy hiệu quả thông qua việc chủ động tìm ra các cách làm sáng tạo, phù hợp với từng nhiệm vụ cụ thể, vận dụng vào từng giai đoạn. Mỗi cán bộ, đảng viên chi bộ chính trị nói riêng, Đảng bộ quân sự thành phố nói chung có nhận thức đúng đắn về nội dung Chị thị 03 – CT/TW từ đó luôn thể hiện tính tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua của đơn vị, địa phương. Mặt khác coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân từng đảng viên, kịp thời nêu gương những việc làm tốt, cán bộ, đảng viên gương mẫu, nhất là cán bộ chủ chốt.

Vì vậy chi bộ đã được Thành ủy Bắc Kạn tặng giấy khen sau 04 năm thực hiện Chỉ thị 03. Đây là động lực để Chi bộ chính trị  – Đảng ủy quân sự Thành phố Bắc Kạn tiếp tục có thêm nhiều cách làm mới, mô hình tốt từ đó đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục của từng cán bộ, đảng viên./.