Chi bộ Nà Kẹn trong công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong những năm qua với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”,…người dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng xây dựng nông thôn mới bằng những việc tích cực tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến, hiến đất, góp ngày công xây dựng một số công trình cụ thể như: Xây dựng 04 cầu dân sinh nội thôn, dầm cột diện, đổ bê tông tuyến đường Nà Kẹn- Nà Vịt- Nà Chuông dài hơn 01 km, rộng 1,5m, dày 15cm. Tuyến đường này giúp người dân đi lại thuận tiện dễ dàng, thuận lợi cho phát triển – kinh tế.

 

Thôn Nà Kẹn có tổng số 69 hộ dân, chủ yếu người dân làm nông nghiệp. Để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của bà con, Chi bộ đã thống nhất chủ trương khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông – lâm nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ theo hướng sản xuất hàng hóa. Hàng năm, chi ủy chi bộ đều thống nhất, quán triệt chỉ đạo nhân dân gieo trồng hết diện tích lúa với những giống có năng suất cao vào thâm canh. Chỉ đạo duy trì và chăm sóc diện tích rừng đã trồng; mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, cây màu, nuôi trồng thủy sản; phát triển thêm số lượng đàn gia súc, gia cầm. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong thôn ngày càng được cải thiện. Năm 2019, thôn chỉ còn 07 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo. Hiện tại, trong thôn không còn nhà tạm.

Chi bộ đã lãnh đạo các đoàn thể trong thôn, vận động nhân dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước của thôn. Kết quả bình xét hàng năm, trên 90% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, thôn nhiều năm liền đạt thôn văn hóa. Vận động nhân dân xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình khu dân cư “ xanh – sạch – đẹp”. Hàng tháng tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang các tuyến đường trong thôn, giao cho từng khu dân cư tự quản dọn dẹp thông qua các thành viên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn ổn định.

Người dân thôn Nà Kẹn cùng lực lượng thanh niên xã, Cảnh sát PCCC & CNCH công an tỉnh Bắc Kạn đổ bê tông tuyến đường Nà Kẹn- Nà Vịt- Nà Chuông

Ông Trịnh Đình Đoàn, Bí thư chi bộ Nà ken, Đảng bộ xã Nông Thượng, Thành phố Bắc Kạn cho biết: “ Những kết quả mà chi bộ đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới, trước kết là vai trò của chi bộ, tính nêu gương, đi đầu và nghiêm túc thực hiện của mỗi cán bộ đảng viên; đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền đã góp phần thay đổi nhận thức và hành động của nhân dân, khơi dậy tính tích cực, đưa việc xây dựng nông thôn mới thành phong trào hành động rộng khắp”.

Để tiếp tục duy trì 19/19  tiêu chí xã Nông Thượng đã đạt trong xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã, chi bộ tiếp tục  phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quan tâm sâu sát, có sự phối hợp giữa các hội, đoàn thể chính trị – xã hội trong thôn, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Đồng thời coi trọng công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, củng cố lòng tin của nhân dân góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt nông thôn mới. /.