Chi bộ Nội vụ – Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

(backancity.gov.vn ) – Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/CB, ngày 18/6/2024  sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2024. Ngày 28/6, Chi bộ Nội vụ – Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố Bắc Kạn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Sau Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu di tích, 14  đảng viên và 01 quần chúng Chi bộ Nội vụ – Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố được nghe hướng dẫn viên kể lại câu chuyện cảm động về thời thơ ấu của Người và càng thêm khâm phục nhân cách vị Lãnh tụ kính yêu dân tộc Việt Nam đã hi sinh cả cuộc đời vì độc lập, tự do của Tổ quốc để đảng viên được thể hiện tấm lòng tri ân thành kính sâu sắc công lao to lớn của Chủ tịch Hò Chí Minh. Chi bộ còn đến thăm làng sen quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đi dạo ao sen – giếng cốc; tìm hiểu tên ngôi làng ” Sen”, vào thăm nhà Bác; thăm mộ cụ Hoàng Thị Loan (mẹ Bác); thăm cụm di tích lịch sử cây Đa, sân vận động, đền làng sen. Thăm làng Hoàng Trù, quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyến đi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ Nội vụ – Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố Bắc Kạn đảm bảo an toàn, hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ đảng viên và quần chúng trong chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05- CT/TW, Kế luận 01 -KL/TW hiệu quả; nêu cao việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, chủ động vượt qua mọi khó khăn; hành động tự giác trong cuộc sống, học hành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Triệu Biển