Chi bộ quân sự phường Phùng Chí Kiên và xã Dương Quang sơ kết 5 năm thí điểm thành lập chi bộ quân sự

Sau 05 năm triển khai thực hiện thí điểm mô hình chi bộ quân sự cấp xã phường, thị trấn, thành phố Bắc Kạn thực hiện thí điểm tại hai đơn vị Phường Phùng Chí Kiên và xã Dương Quang. Thực tế cho thấy mô hình chi bộ quân sự cấp xã, phường tại thành phố Bắc Kạn đã phát huy được tính hiệu quả. Theo mô hình này, lần đầu tiên có một chi bộ chuyên biệt tham mưu về công tác quân sự quốc phòng tại địa phương Bí thư đảng ủy xã phường sẽ kiêm nhiệm bí thư chi bộ quân sự. Vì vậy công tác chỉ đạo, điều hành xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự thuận lợi hơn. Hiện số lượng đảng viên tại hai chi bộ quân sự chỉ từ 04 -07 đảng viên/chi bộ nhưng các đảng viên trong chi bộ đều phát huy tốt vai trò trong tổ chức, thường xuyên được nâng cao về chất lượng.

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Trịnh Đình Sính – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao bằng khen cho đồng chí Nguyễn Đức mậu – Bí thư Đảng ủy Phường Phùng Chí Kiên, Bí thư Chi bộ quân sự phường

Đây là mô hình đang được triển khai thí điểm nên trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn về công tác xây dựng Đảng, tập hợp đoàn viên, tạo nguồn phát triển Đảng. Các văn bản, hướng dẫn của cấp chưa chi tiết, cụ thể. Công tác giám sát, kiểm tra cũng gặp khó khăn. Tuy nhiên với những ưu điểm của mô hình này, các chi bộ quân sự xã, phường của thành phố Bắc Kạn mong muốn tiếp tục duy trì mô hình này tại địa phương./.