Chi bộ Văn phòng HĐND –UBND thành phố tổ chức sinh hoạt thường kỳ mẫu

Theo nội dung chuẩn bị, buổi sinh hoạt thường kỳ mẫu của Chi bộ Văn phòng HĐND –UBND thành phố  được tổ chức trong khoảng thời gian 90 phút bao gồm: Điểm tin tức nổi bật thời sự trong nước và quốc tế; Đánh giá hoạt động công tác Đảng của chi bộ và hoạt động chuyên môn của cán bộ, đảng viên tháng 3/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Kiểm điểm, đánh giá nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gợi ý thảo luận, giải đáp ý kiến thảo luận của đảng viên chi bộ, trong đó trọng tâm là các nội dung thục hiện còn khó khăn, hạn chế và định hướng, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, bộ phận phụ trách.  Kết luận nội dung buổi sinh hoạt, toàn thể đảng viên biểu quyết thực hiện các nhiệm vụ chi bộ giao và Ban chi ủy chấm điểm nội dung buổi sinh hoạt thường kỳ.

Theo đánh giá, góp ý, nhận xét của đồng chí Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và một số chi bộ trực thuộc đến tham dự, học tập: Cơ bản nội dung sinh hoạt của chi bộ Văn phòng HĐND –UBND thành phố đảm bảo. Thời gian buổi sinh hoạt phù hợp. Đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, thẳng thắn chỉ ra những việc chuyên môn chưa đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên Sau mỗi một nội dung triển khai nên dành một khoảng thời gian nhất định để đảng viên thảo luận, đóng góp ý kiến, tránh triển khai liền mạch. Đối với nội dung kiểm điểm, học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tùy thuộc vào số lượng đảng viên nhiều hay ít mà thực hiện kiểm điểm từ 01 đến 02 đảng viên trong một buổi sinh hoạt. Việc chấm điểm của Ban chi ủy chi bộ cần công bố cho toàn thể đảng viên trong chi bộ sau khi kết thúc buổi sinh hoạt.

Qua buổi sinh hoạt thường kỳ mẫu của Chi bộ Văn phòng HĐND –UBND thành phố Bắc Kạn sẽ giúp cho các chi, đảng bộ trực thuộc nắm chắc được nghiệp vụ công tác Đảng, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nâng cao năng lực tư duy lãnh đạo, khả năng điều hành, quản lý./.