Chi Đoàn dân chính Đảng ra quân tình nguyện làm đường dân sinh

Trong 1 buổi sáng, hơn 30 đoàn viên thanh niên chi Đoàn đã tham gia san sửa và bê tông hóa con đường 120m, rộng 1,2m2 với độ dày 10cm. Trị giá con đường trên 70 triệu đồng, trong đó Chi đoàn Dân chính đảng hỗ trợ 10 triệu đồng và cùng đông đảo bà con nhân dân trong thôn tham ngày công lao động. Đây là  việc làm rất có ý nghĩa, giúp bà con nhân dân vượt qua khó khăn trước mắt, mặt khác lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần VI nhiệm kỳ 2015 – 2020 sắp được tổ chức

Tình nguyện viên nỗ lực để xây dựng nên đoạn đường bê tông 

Cắm biển công trình thanh niên, chào mừng Đại hội Đảng bộ lan thứ VI