Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn triển khai dịch vụ Mobile Banking

Thực hiện Quyết định số: 4721 ngày 21/6/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc ban hành Quy định tạm thời cung cấp và sử dụng dịch vụ Mobile Banking (Ngân hàng điện tử) của NHCSXH (thanh toán không dùng tiền mặt); Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

Sáng ngày 21/3/2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn tổ chức hoạt động  cung cấp, hướng dẫn trực tiếp cho gần 15 khách hàng là cán bộ tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm & Vay vốn phường Đức Xuân (TP.Bắc Kạn) về dịch vụ Mobile Banking (Ngân hàng điện tử) trên thiết bị điện thoại di động. Nhìn chung, khách hành tiếp cận khá nhanh ứng dụng này. Dưới sự hỗ trợ của cán bộ giao dịch Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn, 100% khách hành đều được tìm hiểu kỹ về tiện ích dịch vụ Mobile Banking gồm: Các chức năng chuyển tiền nội bộ VBSP; chuyển tiền nhanh ngoài hệ thống VBSP, chuyển tiền thường ngoài hệ thống VBSP; nạp tiền điện thoại và các chức năng khác (Thanh toán tiền điện, tiền nước, tiền Internet, điện thoại cố định, cước phí truyền hình, thanh toán di động trả sau, thanh toán vé máy bay) và cách thức  cài đặt, sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động cá nhân.

(VBSP) smart Banking là sản phẩm ứng dụng ngân hàng số của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trên điện thoại di động, nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ tiên tiến, tăng cường và cải thiện sự tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt cho người nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và phát triển tài chính toàn diện.

Cán bộ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn khách hàng phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn tiếp cận và sử dụng dịch vụ Mobile Banking trên địa thoại di động.

Từ đầu tháng 3 -2023, Chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn đã triển khai ứng dụng này tới toàn thể cán bộ nhân viên. Hiện đơn vị đang hướng đến các đối tượng là khách hàng đang mở tài khoản thanh toán tại NHCSXH, thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp, cán bộ tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác; Tổ trưởng Tổ tiết kiệm vay vốn; khách hàng vay vốn nhà ở xã hội và các khách hàng khác có nhu cầu.

Để khách hàng trên địa bàn thành phố Bắc Kạn nói riêng và toàn tỉnh nói chung, sử dụng tốt dịch vụ Mobile Banking (Ngân hàng điện tử), Chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn đang chủ động tuyên truyền ứng dụng (VBSP) smart Banking bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, đơn vị tập trung phối hợp với xã, phường lồng ghép tuyên truyền, cung cấp, hướng dẫn khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ Mobile Banking vào dịp giải ngân vốn vay định kỳ hàng tháng tại các điểm giao dịch xã, phường;  thông tin rộng rãi trên các phương tiện; in, cấp phát, treo các pa nô, áp phích tại các điểm giao dịch, để mọi người dân tìm hiểu, tiếp cận, biết cách sử dụng rộng rãi dịch vụ Mobile Banking,..

Triệu Biển