Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn