Chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố

Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn thành phố Bắc Kạn góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển TMĐT bền vững.

Theo Ban Chỉ đạo 389 thành phố, những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, TMĐT đã có những bước phát triển đáng kể, các hoạt động kinh doanh, mua bán trực tuyến ngày càng phổ biến, đã và đang đem lại những giá trị, tiện ích cho doanh nghiệp, người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động này đang phát triển nhiều rủi ro, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế và đời sống nhân dân. Nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động TMĐT để thực hiện các hành vi buôn bán hàng hóa, dịch vụ cấm, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, cung cấp thông tin sai lệch để lừa dối người tiêu dùng.

Để tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động TMĐT, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Bắc Kạn vừa ban hành kế hoạch số 189/KH-BCĐ ngày 24/12/2020 tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động TMĐT trên địa bàn thành phố. Thông qua kế hoạch này sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, các ngành chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động TMĐT; từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động TMĐT. Qua đó, góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển TMĐT bền vững, tránh thất thu thuế cho nhà nước.

Ban Chỉ đạo 389 thành phố đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức, triển khai thực hiện. Đó là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động TMĐT được quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về TMĐT. Tăng cường rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm khắc phục những bất cập, sơ hở để hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động TMĐT.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật vềTMĐT, về các hành vi, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động TMĐT; xây dựng các kế hoạch tuyên truyền theo các chuyên đề để phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân để người dân tích cực, chủ động tham gia tố giác các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả trong hoạt động TMĐT.

Chú trọng nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, thường xuyên bổ sung kiến thức nghiệp vụ, cập nhật các xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ mới cho các lực lượng chức năng đáp ứng yêu cầu, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng chống các đối tượng sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động TMĐT.

Khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động TMĐT; phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có hành vi bao che, tiếp tay, bảo kê cho các đối tượng lợi dụng hoạt động TMĐT để vi phạm pháp luật.

Minh Cường