Chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

Hội nông dân phường xuất hóa hiện nay có trên 300 hội viên, với 10 chi hội. Thực hiện chương trình phối hợp giữa hội nông dân phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn với các ngành về việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và thực hiện một số đề án, dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới hiện nay. Hội nông dân phường Xuất Hóa đã chỉ đạo các chi hội tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời tích cực áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Đối với điều kiện thực tế của phường Xuất Hóa, Hội nông dân tập trung phát triển về đề án lợn nái móng cái thuần, trồng cây ăn quả và một số chương tình như xây dựng hầm bioga, đệm lót sinh học để cải thiện môi trường sống và môi trường chăn nuôi.

Theo bà Nông Thị Nguyệt – Chủ tịch Hội nông dân phường Xuất Hóa cho biết: Tuy là phường mới thành lập nhưng tỷ lệ lao động nông nghiệp của phường còn khá cao. Theo sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương, đối với các hộ nông nghiệp, Hội nông dân phường chú trọng tuyên truyền các hộ chủ động chuyển đổi cơ cấu sang thâm canh 03 vụ trên một diện tích. Trồng 02 vụ lúa, 01 vụ màu. Thường xuyên trồng thủ nghiệm và đem sản xuất đại trà các giống lúa chất lượng cao. Đối với những diện tích thường xuyên khô hạn, khó khăn về nguồn nước chuyển sang trồng ngô, trồng mía, rau màu…nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn trồng các loại cây trái vụ phù hợp với thổ những khí hậu như mô hình trồng cây mướp đắng trái vụ của gia đình ông Nguyễn Văn Tường, chi hội trưởng Hội nông dân tổ Bản Đồn II…nhờ canh tác trái vụ mà sản phẩm làm ra được giá thành cao, tạo thêm thu nhập đáng kể trên một đơn vị diện tích canh tác.  

 

Từ những kiến thức được tập huấn về cách lựa chọn con giống, hướng phòng chống và điều trị bệnh …đã giúp các chủ hộ chăn nuôi trên địa bàn phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn  áp dụng thành công trong lĩnh vực chăn nuôi. Cụ thể từ 2013 có 04 hội viên tham gia thực hiện đề án phát triển đàn lợn nái để cung cấp giống phục vụ bà con trên địa bàn phường. Năm 2015 bình tuyển được 93/128 con lợn giống cho các hộ đã đăng ký. Nhận thấy tiềm năng của phường, Hội nông dân tỉnh Bắc Kạn tiếp tục triển khai dự án chăn nuôi lợn nái từ 02 -05 con/hộ tại phường Xuất Hóa với 12 hộ gia đình tham gia. Qua thực tế, các hộ sử dụng đúng mục đích, đúng hợp đồng của dự án đề ra. Đảm bảo không để ô nhiễm môi trường xung quanh, điền hình như hộ gia đình bà Gia Thị Duyên, Nông Thị Gấm, Ông Nguyễn Văn Đạt, ông Nguyễn Trung Kiên… Ngoài ra, các hội viên nông dân phường Xuất Hóa cũng đang phát triển khá tốt việc nuôi dê thương phẩm. Với việc áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật tốt vào sản xuất, chăn nuôi năm 2014, toàn hội chỉ còn 04 hội viên nghèo, chiếm 1,3% theo chuẩn nghèo cũ giai đoạn 2010- 2015. Số lượng hộ gia đình làm kinh tế giỏi ngày càng tăng điển hình như về chăn nuôi dịch vụ nhỏ có thu nhập cao có mô hình của hội viên Nguyễn Văn Thuận, tổ Đoàn Kết đạt thu nhập từ 50 – 60 triệu đồng/ năm. Hội viên Vi Thị Trầm, tổ Bản Rạo thu nhập đạt 50 triệu đồng từ nuôi lợn nái, Gà, Vịt. Hội viên Nguyễn Văn Rồng, tổ Bản Rạo thu nhập đạt từ 60 – 70 triệu đồng/năm từ vườn cây căn quả Cam, Quýt…

Để có mức thu nhập cao từ sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, Hội nông dân phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn xác định tiếp tục vận động hội viên nâng cao trình độ nhận thức, nhạy bén nắm bắt thị trường, tích cực tham gia các đề án, lớp tận huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Duy trì, nhân rộng mô hình đạt giá trị kinh tế cao. Chủ động phát triển kinh tế gắn với các phong trào thi đua ở địa phương.