Chủ động ứng phó với mưa lũ do cơn bão CONSON

Xem chi tiết tại đây:Công Văn số 1772 ngày 13.9.2021 của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thành phố Bắc Kạn về việc chủ động ứng phó với mưa lũ do cơn bão CONSON

Nguồn: Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn