Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới xã Dương Quang

Sáng ngày 14/6/2022, Đồng chí Dương Hữu Bường – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn làm Trưởng đoàn cùng một số phòng, ban chuyên môn liên quan đi kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới tại xã Dương Quang.

Đoàn công tác thành phố và lãnh đạo xã Dương Quang trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra các tiêu chí nông thôn mới xã hoàn thành từ năm 2019 đến nay như: Cảnh quan, môi trường, hệ thống giao thông, thăm hỏi đời sống của một số hộ dân tại các khu dân cư,… Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn Dương Hữu Bường đề nghị: Lãnh đạo xã Dương Quang tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn xã giữ vững, duy trì tốt các tiêu chí đã đạt; phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương nâng cao đời sống người dân, đặc biệt quan tâm đến hạ tầng, cảnh quan, môi trường khu dân cư, tạo thuận lợi cho việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đề ra./.

Một số hoạt động kiểm tra thực tế tại xã nông thôn mới:

Xem xét các hạng mục đầu tư trên địa bàn xã Dương Quang

Một góc Khu dân cư Bản Bung

Khảo sát cảnh quan, môi trường khu dân cư

Thăm hỏi, động viên người dân tích cực tham gia duy trì các tiêu chí nông thôn mới

Triệu Biển