Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho các cá nhân, gia đình đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu” năm 2020

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 14 cá nhân đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu” và 11 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu” năm 2020. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi cá nhân là 450.000 đồng. Mỗi gia đình là 900.000 đồng.

Quyết định khen thưởng: 1452.signed

 

UBND thành phố Bắc Kạn