Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng 65 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 – 24/8/2014)

Tối 23/8/2014 tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Kạn, một chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm 16 tiết mục với các thể loại Ca – múa – Nhạc về chủ đề ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước và đặc biệt là các tiết mục hát múa về Biển đảo Việt Nam, các làn điệu hát Then đàn tính mang đậm đà bản sắc dân tộc của các đơn vị đem đến với chương trình.

         Đêm biểu diễn nghệ thuật đã thành công rự rỡ và để lại ấn tượng tốt đẹp trong đông đảo quần chúng nhân dân thị xã Bắc Kạn.

Màn hát múa “ Người cho tuổi trẻ ước mơ” của đơn vị thị xã Bắc Kạn

Tiết mục “Tổ quốc trong tim” của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Tiết mục hát then “Rèo Di chúc của Bác” Đoàn NTDT tỉnh