Chương trình ca nhạc phát sáng thứ bảy, ngày 27/2/2021