Chương trình Giao lưu nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 5 năm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4/2009-19/4/2014)

Chương trình giao lưu nghệ thuật đã mang đậm đấu ấn trong lòng người dân thị xã Bắc Kạn. Các tiết mục đã giới thiệu đến khán giả những nét đặc sắc nhất của văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Lạng Sơn, qua đó đã góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân gian, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân./.