Công an thành phố Bắc Kạn kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

0
32

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân và những mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Ra đời cùng với lực lượng an ninh nhân dân cả nước, trải qua hai cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và thời kỳ xây dựng đất nước, lực lượng công an nhân dân thành phố Bắc Kạn đã phát huy bản chất cách mạng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh, có nhiều vấn đề phức tạp về tình hình an ninh trật tự, lực lượng an ninh nhân dân thành phố Bắc Kạn không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa các loại tội phạm. Chủ động rèn luyện giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, bám sát cơ sở, lấy quần chúng làm tai mắt để lập nhiều chiến công, giữ vững tình hình an ninh trật tự của địa phương./.