Công an thành phố Bắc Kạn tập huấn chuyên sâu bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng ngày 23/12, Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn chuyên sâu về bảo vệ bí mật Nhà nước cho cán bộ văn thư các xã, phường và các phòng, ban, ngành trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, cán bộ Công an thành phố đã giới thiệu về Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước;hướng dẫn các loại biểu mẫu theo Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ Công an. Buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, địa phương, đơn vị tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; bổ sung kiến thức, kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn./.

    Hoàng Thạc