Công an thành phố Bắc Kạn tập huấn Luật phòng cháy, chữa cháy cho 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Thực hiện KH số 77/KH-UBND thành phố ngày 18/05/2020 về việc đảm bảo an toàn PCCC&CNCH bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Ngày 26/6, Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn Luật phòng cháy, chữa cháy cho 80 cở sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Bắc Kạn.

Thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy xách tay

          Tại buổi tập huấn, 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố được phổ biến một số nội dung: Hướng dẫn về các văn bản pháp luật về PCCC; thông báo tình hình cháy, nổ năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ở địa phương và các đơn vị, cơ sở. Bài học kinh nghiệm từ những vụ cháy điển hình; các vi phạm, sai sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC thường gặp và các phương pháp thoát nạn, cách sử dụng phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở kinh doanh, quy trình cứu chữa 01 vụ cháy…

 

Minh Cường