Công an thành phố Bắc Kạn thăm tặng quà cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Bắc Kạn

Đợt tặng quà lần này Công an thành phố Bắc Kạn đã tới trao quà cho 12 người có uy tín, mỗi xuất quà trị giá 500 nghìn đồng. Đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục động viên, khích lệ người có uy tín ủng hộ giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác nắm tình hình ANTT, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Ông Vi Công Đàm người có uy tín Tổ Nà Bản, phường Xuất Hóa

Đây là hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới những công lao đóng góp của những người có uy tín trong cộng đồng dân cư, động viên khuyến khích người có uy tín tiếp tục phát huy gương sáng góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.