Công an thành phố Bắc Kạn thông báo tìm người làm chứng trong vụ tai nạn giao thông ngày 5 tháng 7 năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Thông báo tìm người làm chứng trong vụ tai nạn giao thông ngày 5 tháng 7 năm 2021