Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức diễn đàn công an lắng nghe nhân dân

Tại diễn đàn, các đại biểu của 127 thôn, tổ dân phố đã nghe báo cáo tốm tắt  kết quả công tác, tình hình an ninh trật tự; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm cho nhân dân nắm bắt. Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ”. Cơ bản lực lượng công an nhân dân thành phố Bắc Kạn đã kịp thời triển khai, phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giữ vững tình hình an ninh trật tự của địa phương, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Tại đây, đã có thêm nhiều ý kiến của đồng chí là tổ trưởng, bí thư chi bộ, thôn tổ dân phố tham gia đóp góp thẳng thắn đối với lực lượng công an thành phố Bắc Kạn như: vấn đề  công tác thăm nắm, phối hợp, rà soát, quản lý về vấn đề nhân, hộ khẩu, tạm trú tạm vắng của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Các trường hợp vi phạm trong lực lượng công an nhân dân cần có biện pháp xử lý phù hợp. Triển khai, nhân rộng các mô hình khu dân cư  thực hiện hiệu quả trong vấn đề giữ gìn an ninh trật tự. Lực lượng công an khu vực tiếp tục bám sát và có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Lực lượng công an nhân dân thành phố cần thường xuyên tạo mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân để giữ vững tình hình an ninh trật tự xã hội ngay tại cơ sở

Các ý kiến tại diễn đàn đã được lực lượng công an thành phố Bắc Kạn tiếp thu và giải trình thêm một số nội dung để người dân hiểu rõ và tham gia góp ý tốt hơn. Mục đích của diễn đàn nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04 – NQ/ TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Khơi dậy ý thức tự giác và phát huy vai trò của người dân tại cơ sở trong phong trào “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” ; tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân và lực lượng công an. Chỉnh đốn lề lối làm việc và nêu cao tinh thần phục vụ của lực lượng công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới./.