Công an thành phố Bắc Kạn tổ chức tập huấn Luật phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh

Tại buổi tập huấn hơn 70 hộ kinh doanh tạp hóa được phổ biến một số nội dung như: Hướng dẫn về các văn bản pháp luật về PCCC; thông báo tình hình cháy, nổ năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, kết quả triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy ở địa phương và các đơn vị, cơ sở. Bài học kinh nghiệm từ những vụ cháy điển hình; các vi phạm, sai sót trong công tác đảm bảo an toàn PCCC thường gặp và các phương pháp thoát nạn, cách sử dụng phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở, quy trình cứu chữa 01 vụ cháy…

Thông qua buổi tập huấn, sẽ giúp các hộ kinh doanh cơ sở tiếp tục nâng cao nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về PC&CC trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật PC&CC, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn PCCC phù hợp với đặc điểm kinh doanh tại cơ sở. Ngoài ra, còn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC đối với người đứng đầu cơ sở kinh doanh; đảm bảo an toàn PCCC trong quá trình sử dụng nguồn nhiệt; đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.