Công an thành phố Bắc Kạn triển khai Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư

Việc triển khai thu thập thông tin dân cư được đông đảo nhân dân thành phố tham gia. Cán bộ, chiến sỹ Công an các xã, phường đã hướng dẫn nhân dân kê khai đầy đủ các thông tin dân cư theo quy định. Người dân cũng đã chuẩn bị sẵn những giấy tờ liên quan như hộ khẩu, chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, … để khi cán bộ công an tới làm việc được thuận lợi. Tuy nhiên, trong quá trình thu thập thông tin, người dân gặp khó khăn trong việc thông tin về nhóm máu của bản thân, đối với nhiều người lớn tuổi, họ không nhớ rõ ngày, tháng sinh mà chỉ nhớ năm, một số người đã mất giấy khai sinh.                  

          Việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân.

          Dự kiến, công tác thu thập các dữ liệu về dân cư trên toàn địa bàn thành phố sẽ kết thúc vào ngày 20/7 tới.