CÔNG BỐ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC KẠN KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2016 – 2021

Theo Quyết định trên, số người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 là 30 người, trong đó số đại biểu nữ là 9 người chiếm tỷ lệ 30%, đại biểu tái cử 9 người chiếm tỷ lệ 30%.           

Sau đây là danh sách 30 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố  thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Bế Ngọc Anh, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu.

2. Ngọc Minh Biên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận thành ủy Bắc Kạn.

3. Lường Văn Công, Phó trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Bắc Kạn.

4. Đàm Thị Thu Hà, Viên chức Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Bắc Kạn.

5. Triệu Thị Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Bắc Kạn.

6. Đinh Thị Hạt, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn.

7. Nguyễn Thị Hằng, Công chức phòng Tư pháp thành phố Bắc Kạn.

8. Chu Đức Huê, Phó Bí thư đảng ủy Quân sự; Trung tá; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Bắc Kạn.

9. Bùi Tuấn Hùng, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Trung tá, Trưởng Công an thành phố Bắc Kạn.

10. Lê Đăng Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phùng Chí Kiên.

11. Phan Đình Huy, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra thành ủy Bắc Kạn.

12. Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

13. Nguyễn Tiến Khuê, Công chức Ban Tổ chức thành ủy Bắc Kạn.

14. Triệu Đức Lân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Bắc Kạn.

15. Đặng Văn Lê, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố Bắc Kạn.

16. Nông Thị Phương Lê, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bắc Kạn.

17. Phượng Hoàng Minh, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nông Thượng.

18. Vũ Thị Kiều Oanh, Công chức Thành đoàn Bắc Kạn.

19. Trần Danh Phức, Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Bắc Kạn.

20. Nguyễn Khánh Phương, Thành ủy viên, Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kạn.

21. Phạm Thị Phượng, Bác sĩ, Bí thư chi đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn.

22. Vi Công Suất, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuất Hóa.

23. Lâm Văn Tiềm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dương Quang.

24. Hoàng Hữu Toàn, Thành ủy viên, Bí thư đảng ủy phường Đức Xuân.

25. Vũ Văn Toàn, Phó Bí thư Thường trực đảng ủy phường Nguyễn Thị Minh Khai.

26. Đinh Quang Tuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

27. Hà Đức Tuyên, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Huyền Tụng.

28. Đinh Thị Hiền Thương, Phó Trưởng phòng  Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn.

29. Nguyễn Hữu Trung, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố Bắc Kạn.

30. Lê Đăng Trưởng, Thành ủy viên, Chành văn phòng HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn./.

 

 

Xem Quyết định công bố danh sách những người trúng cử tại đây: Kết quả bầu cử0001.pdf