Công bố mở tuyến xe ô tô buýt nội tỉnh số 03: Chợ Đồn- Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây:Công bố mở tuyến xe ô tô buýt nội tỉnh số 03 Chợ Đồn- Bắc Kạn

Nguồn: Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn