Công bố quyết định thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự

(backancity.gov.vn)-Ngày 21/6, Thanh tra Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT); quản lý, sử dụng con dấu; quản lý căn cước công dân (CCCD), cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD đối với UBND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thị Thơm, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bắc Kạn, Trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn quyết định thanh tra đối với UBND thành phố Bắc Kạn. Thời hạn thanh tra là 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Thượng tá Nguyễn Thị Thơm, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bắc Kạn, Trưởng đoàn thanh tra công bố quyết định thanh tra

Đoàn thanh tra phổ biến nội dung kế hoạch, mục đích, nhiệm vụ của Đoàn Thanh tra, đã được Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bắc Kạn phê duyệt, gồm các nội dung chính như: đánh giá đúng thực trạng quản lý, sử dụng con dấu; quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD…

Báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD và nội dung thanh tra cụ thể tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương… phạm vi thời gian thanh tra từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm thanh tra; thông qua Lịch thanh tra đối với UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, cơ sở được thanh tra.

Tiếp đó, UBND thành phố Bắc Kạn báo cáo kết quả chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý CCCD, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu CCCD.

Đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hà Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra; đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra chuẩn bị báo cáo và đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Hoàng Thạc