Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Xem nội dung chi tiết tại đây: Công điện số 750/CĐ-TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Nguồn: Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch