Công đoàn Công ty cổ phần Hồng Hà đạt giải đặc biệt Cuộc thi ảnh ” Nét đẹp công đoàn thành phố Bắc Kạn”

Cuộc thi ảnh ” Nét đẹp công đoàn thành phố Bắc Kạn ” được Liên đoàn lao động thành phố phát động từ tháng 3 -2023 đến hết ngày 20 -5/2023. Kết quả, Ban tổ chức nhận được 31 bảng ảnh dự thi đến từ các công đoàn cơ sở thành phố Bắc Kạn. Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng Đại hội công đoàn các cấp khóa VI, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Ban Tổ chức chấm giải cuộc thi ” Nét đẹp công đoàn thành phố Bắc Kạn”

Nội dung các bảng ảnh dự thi đã bám sát chủ đề, có sự sáng tạo, phản ánh khá đầy đủ các như: Vai trò của tổ chức công đoàn tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, người lao động; ghi lại những khoảng khắc hàng ngày thực hiện công tác chuyên môn, lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua lớn,…

Các bảng ảnh được thành viên Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn kỹ lưỡng theo các tiêu chí

Mục đích của Cuộc thi nhằm giới thiệu, tôn vinh, chia sẻ những hình ảnh đẹp, khoảnh khắc ý nghĩa của đoàn viên công đoàn, hoạt động của các công đoàn cơ sở trong học tập, công tác, hoạt động xã hội,…

Qua xem xét, đánh giá theo các tiêu chí,  Ban tổ chức quyết định trao 01 giải đặc biệt, 02 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 07 giải khuyến khích. Trong đó, Công đoàn Công ty cổ phần Hồng Hà giành Giải đặc biệt Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn thành phố Bắc Kạn” năm 2023. Các bảng ảnh đạt giải thưởng cao sẽ được LĐLĐ thành phố trưng bày tại Đại hội Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023 -2028./.

Triệu Biển