Công đoàn Công ty cổ phần Hồng Hà đẩy mạnh phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”

Với đặc thù của công ty hoạt động đa ngành nghề khai thác đá, vận hành máy trong các phân xưởng chế biến, sản xuất gạch, xây dựng…nên đơn vị luôn coi công tác BHLĐ và phong trào” Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn VSLĐ” là một nhiệm vụ quan trọng và được thực hiện thường xuyên cùng với nhiệm vụ kinh doanh. Trong các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động thì phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn VSLĐ” là một trong những nội dung quan trọng được công ty thường xuyên quan tâm.

Những năm qua, Công đoàn đã tham gia với Ban giám đốc bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của người lao động và yêu cầu thực tế của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Phối hợp xây dựng, điều chỉnh định mức lương, chế độ ăn ca … Đồng thời, tham gia với Ban giám đốc về chiến lược kinh doanh, mở rộng bán hàng ra thị trường để tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động như: đảm bảo đủ việc làm, không để tranh chấp hợp đồng lao động xảy ra; Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế, bảo hiểm thất nghiệp…cho 100 % CNVLĐ; Thường xuyên duy trì phong trào thể dục, thể thao; Trang cấp đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị BHLĐ; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động ít nhất 01 lần/năm. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn VSLĐ”, duy trì hiệu quả mạng lưới an toàn viên; tích cực tuyên truyền, phổ biến cho người lao động hiểu và thấy được tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và những nguy hại khôn lường khi sảy ra gây thiệt hại cho người lao động và phương tiện thiết bị máy móc. Hàng năm cử học viên tham dự lớp huấn luyện PCCN do phòng PC66 Công an tỉnh và Sở công thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức nhằm nâng cao kiến thức trong việc bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và phòng chống cháy nổ của Công ty ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Phối hợp tổ chức các lớp huấn luyện về ATVS- LĐ và phòng chống cháy nổ cho 100 % người lao động; tạo điều kiện cho người lao động được huấn luyện về nội quy lao động, quy trình, quy phạm trong sản xuất; tổ chức tổng vệ sinh vào những ngày cuối tuần, phát quang cỏ cây, thu gom rác thải, dầu thải của các phương tiện vận chuyển và máy móc tại nơi làm việc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong cộng đồng. Năm 2014 Công đoàn bộ phận văn phòng đã trồng  mới được 30 cây xanh tạo cho môi trường làm việc thoáng mát.

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia ATVS- LĐ, phòng chống cháy nổ hàng năm Công đoàn tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể CNV- LĐ tích cực tham gia hưởng ứng, đồng thời treo băng zôn khẩu hiệu tại nơi làm việc nhằm khích lệ động viên tinh thần trong mỗi cán bộ CNVLĐ. Sau mỗi đợt phát động tiến hành sơ tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện và rút kinh nghiệm động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”.

* Từ thực tế hoạt động phong trào, trong thời gian tới công đoàn tích cực phối hợp với Ban Giám đốc triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

– Tích cực tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ đến toàn thể đoàn viên và người lao động.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, có hồ sơ theo dõi nhằm chăm sóc sức khỏe cho người lao động để người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

– Hàng năm tổ chức huấn luyện công tác ATVS – LĐ, phòng chống cháy nổ cho 100% quân số người lao động được tham gia. Treo băng zôn, khẩu hiệu nhân dịp các ngày Lễ lớn diễn ra trong năm; tổ chức tham gia dự mít tinh, diễu hành Tuần Lễ Quốc gia về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. Tổ chức vệ sinh, thu gom rác thải tại nơi làm việc tạo ra môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động”.

– Trang cấp đầy đủ BHLĐ cho người lao động, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn thực sự là địa chỉ tin cậy của người lao động.     

Tin tưởng rằng với những giải pháp hữu hiệu và biện pháp tích cực trong  thực hiện phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh” của Công ty cổ phần Hồng Hà sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng sạch đẹp, văn minh./.