Công đoàn Giáo dục thành phố Bắc Kạn tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm học 2014 – 2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015 – 2016

Năm học vửa qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của công đoàn cấp trên, của lãnh đạo phòng GD&ĐT thành phố, Công đoàn Giáo dục thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác công đoàn. Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở (CĐCS): 23/24 đơn vị đạt CĐCS vững mạnh trong đó 22/23 đạt CĐCS vững mạnh xuất sắc; 01 công đoàn xếp loại khá; kết quả thi đua: 02 tập thể và 03 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh; 05 tập thể và  08 cá nhân được công đoàn ngành tặng Giấy khen; 04 tập thể và 30 cá nhân được LĐLĐ thành phố tặng Giấy khen; 13 tập thể và 60 cá nhân được  Công đoàn Giáo dục thành phố tặng Giấy khen.

 Phát huy những thành tích đạt được, trong năm học tới, Công đoàn Giáo dục thành phố sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ  công tác công đoàn: đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ nhà giáo và người lao động; thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phấn đấu 75% nữ cán bộ nhà giáo và người lao động đạt danh hiệu” Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Công đoàn Giáo dục thành phố quyết tâm thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2015 – 2016./.