Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy Bắc Kạn tháng 3 năm 2021

Trong tháng 3/2021, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm vụ năm 2021 đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo chuẩn bị các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại điểm cầu thành phố Bắc Kạn

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy duy trì hội ý và tổ chức hội nghị Ban Thường vụ định kỳ để xem xét, thống nhất nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025; cho chủ trương đối với một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế – xã hội; sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2021; cho ý kiến về nội dung và chỉ đạo HĐND thành phố tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2021-2026. Xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại điểm cầu thành phố và 8 xã, phường.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó chú trọng phát triển kinh tế – xã hội; chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư; đẩy mạnh cải cách hành chính. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Kạn năm 2021. Chỉ đạo tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân theo kế hoạch. Tiếp tục lãnh đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chỉ đạo tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, phường; qua kiểm tra kịp thời nắm tình hình và chỉ đạo các xã, phường thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đúng theo các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và thành phố.

Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống. Tham gia thực hiện các bước công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bắc Kạn. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm đại biểu phụ nữ phường Đức Xuân, nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức các hoạt động nhân tháng Thanh niên và Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ Đoàn, đoàn viên tiêu biểu./.

Hà Ngà