Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tháng 02 năm 2018

Trong tháng, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2018. Chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên; tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phát triển đảng viên, công tác cán bộ và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau tết nguyên đán. Tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ tiền nhiệm; thăm, tặng quà các các gia đình chính sách, gia đình người có công nhân dịp đón xuân Mậu Tuất. Làm  việc cùng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; các ban xây dựng Đảng Thành ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị làm tốt công tác chăm lo tết cho các đối tượng; UBND thành phố xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tết trồng cây xuân Mậu Tuất, Lễ công bố xã Nông Thượng đạt chuẩn nông thôn mới và hội xuân tiễn bạn tòng quân; Lễ giao nhận quân năm 2018. Các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân, đảm bảo khung thời vụ và cơ cấu giống. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; tổ chức đón Tết nguyên đán đảm bảo an toàn, tiết kiệm, theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2018./.