Công tác tuyên truyền cổ động trực quan tháng 11 năm 2013

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã căng treo khẩu hiệu trên các trục đường chính khu vực nội thị với tổng số trên 30 câu khẩu hiệu gồm các nội dung tuyên truyền về Đảng, Bác Hồ và các ngày lề lớn diễn ra trong tháng:

–         Tuyên truyền ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam ( 9/11).

–         Tuyên truyền  về phòng chống HIV/ AIDS.

–         Kỷ niệm 96 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại ( 07/11/1917 – 07/11/2013 ).

–         Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận thống nhất Việt Nam nay là Mặt trận tổ quốc Việt Nam ( 18/11/1930 – 18/11/2013 ).

–         Kỷ niệm 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2013 ).