Công trình: Đường vào trụ sở UBND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn

Tên công trình: Đường vào trụ sở UBND xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Bắc Kạn.

Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Trường Sơn Bắc Kạn.

Mục tiêu của dự án: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, đảm bảo cho các loại  phương tiện lưu thông qua khu vực được êm thuận, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị và nhân dân đến làm  việc tại Trụ sở xã được thuận tiện; giải quyết trình trạng ngập úng cục bộ mặt đường gây mất vệ sinh môi trường tại khu vực, thúc đẩy địa phương phát triển Kinh tế – xã hội.

Tác giả: UBND thành phố Bắc Kạn