Công văn 2256 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút NCOV tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Xem chi tiết tại đây: Công văn 2256 của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút NCOV tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tác giả: BCĐ Phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút NCOV tỉnh Bắc Kạn