Công văn 3473/UBND – VXNV tuyển sinh trình độ thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tế