CÔNG VĂN Chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 826/CV-TU Chỉ đạo thực hiện Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ Mười hai 

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn