Công văn chủ động ứng phó với mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh