Công văn của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc hồ sơ, thủ tục đăng ký xe

Xem chi tiết tại đây: Công văn của Công an tỉnh Bắc Kạn về việc hồ sơ, thủ tục đăng ký xe