Công văn lấy ý kiến Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án Đường vào Hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch và mẫu phiếu ý kiến:

3b). Phiếu lấy ý kiến Nhiệm vụ quy hoạch

-10 Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch (1)

-11 Sơ đồ, vị trí lập quy hoạch (1)

-12a Phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực

-12b phạm vi nghiên cứu, quy mô khu vực lập…